Zrínyi György, gróf

(1549. ápr. 13. - Vép, Vas vm., 1603. máj. 4.)

tárnokmester, f?ispán

     A szigetvári h?s Zrínyi Miklós fia. 1574 és 1575 között dunántúli és kanizsai f?kapitány, 1563-1590-ig kanizsai f?kapitány. Az 1587-es Sárkánysziget és Kacorlak között a törökkel vívott gy?ztes csata h?se. 1567-1603-ig tárnokmester, 1593-tól haláláig Zala megye f?ispánja volt. Els? felesége Arco Anna grófn?, a második Stubenberg Zsófia volt, három gyermekük született. Korának m?velt embere volt, a katolikus császár által üldözött protestáns Hoffhalter Rudolf nyomdászt oltalmába fogadta.
IrodalomBilkei I.-Turbuly É.: Zala megye közgy?lési jegyz?könyveinek regesztái I. 1555-1711
 Magyar Életrajzi Index számítógépes adatbázis.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.1086.p.