Zrínyi Miklós, gróf

(1508. - Szigetvár, Somogy vm., 1566. szept. 7.)

tárnokmester, hadvezér, várkapitány

     Ferdinánd király híveként jelent meg a politikai életben, 1529-ben részt vett Bécs védelmében. Vagyonát Frangepán Katalinnal kötött házasságával alapozta meg. 1546-ban királyi adományként megkapta Muraközt Csáktornyával, ezzel a kor legnagyobb zalai birtokosává vált. 1542-1556 között horvát bán. Folyamatosan sikeresen harcolt a török ellen. Nádasdy Tamással visszavették Babócsa várát és ezzel a támadókat elvonták Szigetvár alól. 1557-t?l 1566-ig tárnokmester. Az újjáépített Szigetvár kapitánya lett (1561) és 1566-ban a Bécs ellen induló Szulejmán szultán seregével szemben több, mint egy hónapig védte a várat 2500 magyar és horvát katonájával. Mivel nem kapott segítséget a császári seregt?l, a bels?várból kitörve maradék katonáival együtt esett el.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 2.1086-1087.p.
 Szigetvári Emlékkönyv
 Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora
 Kovács Sándor Iván: A lírikus Zrínyi
 Magyar nagylexikon. : 18.879-880.p.
ArcképMagyar életrajzi lexikon. : 2.1087.p.