Zrínyi Miklós, gróf

(Ozaly vagy Csáktornya (ma: Cakovec, Horvátország), 1620. máj. 1. - Csáktornya, kursaneci erd?, Zala vm., (ma: Cakovec), 1664. nov. 18.)

költ?, politikus, hadvezér

     Zrínyi György horvát bán és Széchy Magdolna fia. Nevelését szülei halála után Pázmány Péter irányította. A grazi jezsuita egyetemen, majd Bécsben és Nagyszombaton tanult. Itáliában tett hosszabb tanulmányutat. Ezután a családi hagyományoknak megfelel?en birtokai védelmében állandó harcot folytatott a törökkel. 1645-t?l Zala vármegye f?ispánja. 1646-ban feleségül vette gróf Draskovich Mária Eusébiát. 1647-ben horvát bán lett. Mivel látta, hogy a Habsburgok nem támogatják a török elleni háborút, nemzeti pártot igyekezett szervezni. Az uralkodó 1655-ben megakadályozta nádorrá választását. 1661-ben a bécsi udvar tiltakozása ellenére felépítette a Muraköz védelmére Új-Zrínyivárat. Az 1663-1664. évi törökellenes háborúban látványos sikereket ért el, pl. az eszéki híd felgyújtásával. Zala megye f?ispáni tisztét viselte 1645-t?l haláláig. A 17. századi magyar irodalom legnagyobb alakja. Szigeti veszedelem cím? eposzában dédapjának állított emléket. Hadtudományi m?veivel a hazai hadviselést akarta korszer?bbé tenni. Nem tisztázott körülmények között vadászszerencsétlenség áldozata lett.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 14.1908-1915.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.1087-1088.p.
 Magyar irodalmi lexikon. : 3.597-606.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 3.2320-2323.p.
 Pais Dezs?: Zrínyi Miklós, a költ? és hadvezér Zala vármegyében
 Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós
 Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora
 Kovács Sándor Iván: A lírikus Zrínyi
 Új magyar életrajzi lexikon. : 6.1492-1496.P.
 Magyar nagylexikon. : 880.p.
Főbb művekAdriai tengernek Syrenaia, Groff Zrini Miklos
 Zrinyinek minden munkái. I-II.
ArcképNevezetes zalaiak. Kiállítás Zalaegerszegen a Göcseji Múzeumban, 1993. szeptember-október. : 7.p.
 Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora
 Kovács Sándor Iván: A lírikus Zrínyi