Lakatos István

(Bicske, Fejér vm., 1927. ápr. 26. - Budapest, 2002. máj. 6.)

költ?, m?fordító

     Családja nemzedékeken keresztül Zalaegerszegen élt, édesapja költözött el, de mindvégig megtartotta a városhoz f?z?d? kapcsolatát. A gimnázium els? hat évfolyamát Tatán, az utolsó kett?t Zalaegerszegen végezte, végül 1945-ben Budapesten érettségizett. Számos versében, prózai emlékezésében megjelenik Zalaegerszeg, annak hajdan volt lakói is. A pokol tornáca, az Írás a porban strófáiban Böhm Marikának, a kaszaházi malom tulajdonosa gettóba hurcolt lányának alakja t?nik fel. Egyetemi diplomáját Budapesten szerezte 1949-ben. Költeményei már 1947-t?l megjelentek a Válasz, az Újhold, a Magyarok, a Sorsunk és más folyóiratok hasábjain. 1956-1957-ben az Írószövetség elnökségének tagja. 1957-ben letartóztatták, 1959-ben szabadult. 1986-ban Lengyel Balázzsal és Nemes Nagy Ágnessel megindította az Újhold-évkönyvek sorozatát. 1986 után vállalt újra tisztségeket az Írószövetségben. 1992-ben a Széchenyi Irodalmi és M?vészeti Akadémia alapító tagja lett. Legjelent?sebb m?fordítóink közé tartozott, els?sorban latin költ?k, Vergilius életm?vének fordítása szerzett számára megbecsülést, de fordított más latin, olasz, német költ?ket is, részleteket a Mahabharátából, a Ramajanából. Élete utolsó évtizedeiben saját versei, prózai írásai is gyakrabban megjelentek. 1949-ben Baumgarten jutalomban részesült, 1983-ban József Attila-díjat, 1995-ben Kossuth-díjat kapott. M?veinek legteljesebb gy?jteménye Paradicsomkert összegy?jtött versek és szépprózai írások címmel, 1993-ban jelent meg, ebben találhatók Zalaegerszeggel kapcsolatos írásai is.
IrodalomKabdebó Lóránt: Lakatos István
 Kortárs magyar írók kislexikona 1959-1988. : 254.p.
 Magyar nagylexikon. : 11.743.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 2.1183.p.
 Kortárs magyar írók, 1945-1997. Bibliográfia és fotótár. : 2.100-101.p.