Keresés a folyóirat adatbázisban
Keresse a  kifejezést 


Könyvtár adatai
Könyvtár neve:Zala Megyei Levéltár Szakkönyvtára
Könyvtár címe:8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.
e-mail címe:zalalev@dfmk.hu
Telefonszáma:92-598-956
Online katalógus:Online katalógus
A könyvtár folyóiratai
Acta Historica
Aetas
Agrártörténeti Szemle
Akadémiai Értesítő
Annales
Archiv Mitteilungen
Baranya
Begyüjtési Értesítő
Belügyi Közlöny
Belügyi Szemle
Beszélő
Budapesti Könyvszemle.(BUKSZ)
Budapesti Negyed
Budapesti Szemle
Comitatus
Demográfia
Életünk
Értékmentő
Ethnographia
Fons Forráskutatás és Történeti Segédtudományok
Földmérési Értesítő
Hadtörténelmi Közlemények
Hévíz
História
Honismeret
Honismeret-Helytörténet
Honismereti Híradó
Irodalomtörténet
Irodalomtörténeti Közlemények
Katholikus Szemle
Korall
Közigazgatási Nemzeti Kalendárium
Köznevelés
Levéltári Híradó
Levéltári Közlemények
Levéltári Szemle
Limes
Magyar Jogi Szemle
Magyar Könyvszemle
Magyar Közigazgatás
Magyar Nemzet
Magyar Statisztikai Szemle
Magyar Szemle
Magyar Tudomány
Magyar Tudományos Akadémia Közleménye Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közleményei
Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének Értesítője
Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung
MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közleményei
MTA Közleményei
Múltunk
Muratáj
Múzeumi Közlemények
Műemlékvédelem
Műemlékvédelmi Szemle
Művelt Nép
Népszabadság
Néptanítók Lapja
Orvostörténeti Közlemények
Pannon Tükör
Párttörténeti Közlemények
Polvax
Regio
Regnum
Rubicon
Sic Itur Ad Astra
Somogyi Honismeret
Somogyi Szemle
Soproni Szemle
Statisztikai Szemle
Századok
Tér és Társadalom
Területi Statisztika
Tiszatáj
Történelem
Történelemtanítás
Történelmi Szemle
Történelmi Tár
Turul
Valóság
Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények
Vasi Szemle
Világosság
Világtörténet
Zalai Hírlap