Keresés a folyóirat adatbázisban
Keresse a  kifejezést 


Könyvtár adatai
Könyvtár neve:Göcsej Múzeum Könyvtára
Könyvtár címe:8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.
e-mail címe:muzeum@zmmi.hu
Telefonszáma:92-314-537
Online katalógus:Online katalógus
A könyvtár folyóiratai
A Néprajzi Múzeum Adattárának Értesítője
Aetas
Agrártörténeti Szemle
Ars Hungarica
Életünk
Építés-Építészettudomány
Értékmentő
Ethnographia
Existentia
Ezredforduló
Hadtörténelmi Közlemények
Hevesi Napló
História
Honismeret-Helytörténet
Honismereti Híradó
Index Ethnographicus
Irodalomtörténet
Keletkutatás
Korall
Levéltári Közlemények
Levéltári Szemle
Magyar Iparművészet
Magyar Múzeum
Magyar Múzeumok
Magyar Művészeti Fórum
Magyar Nyelv
Magyar Nyelvőr
Magyar Pais
Magyar Tudomány
MTA II. Társadalmi-Történeti Osztályának Közleményei. 3. Múzeológiai sorozat
Múzeumi Híradó
Múzeumi Közlemények
Múzeumi Műtárgyvédelem
Műemléklap
Műemlékvédelem
Műemlékvédelmi Szemle
Műértő
Művészet
Művészettörténeti Értesitő
Néprajzi Értesítő
Néprajzi Hírek
Néprajzi Látóhatár
Néptanítók Lapja
Néptanoda
Numizmatikai Közlöny
Nyelvtudományi Közlemények
OKISZ Értesítő
Országos Középtanodai Egylet Közlönye
Orvostörténeti Közlemények
Pannon Tükör
Pannonhalmi Szemle
Polgári Védelem
Rubicon
Soproni Szemle
Szabad Művészet
Századok
Tabula
Tanári Egylet Közlönye
Technikatörténeti Szemle
Történelmi Szemle
Turul
Új Művészet
Városi Közlekedés
Vasi Szemle
Világtörténet
Zalaegerszegi Maraton
Zalai Hírlap
Zalai Új Hírek