Szent Antal énekek a keddi ájtatosságra

5. kiad. Székesfehérvár, 1940.

Kapcsolódó személyek: Er?s Alajos