Er?s Alajos

(Zalaapáti, Zala vm., 1890. jan. 8. - ?)

ferences szerzetes, katolikus pap

     1907-ben lépett a ferences rendbe; 1914-ben szentelték áldozó pappá. Érsekújváron, Szombathelyen, majd 1917-t?l Kiskanizsán m?ködött. Itt nem csak plébános volt, hanem az iskolában is tanított. 1918 decemberét?l Hegedüs György mellett a Zalai Közlöny szerkesztésében, napilappá alakításában is részt vett. A Tanácsköztársaság idején - a fenyegetések ellenére - a helyén maradt; a forradalom után megalakította a Katholikus Ifjúsági Egyesületet, renováltatta a templomot. 1925-ben Fels?segesdre, 1927-ben Andocsra, 1930-ban Zalaegerszegre került házf?nöknek. 1934-ben visszahelyezték Kanizsára. 1938-tól Székesfehérváron, a hitbuzgalmi társulatok igazgatójaként tevékenykedett. 1943-ban Szombathelyre helyezték.
IrodalomBenedek Rezs?: Er?s Alajos : 48-51.p.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 7.746.has.
Főbb művekSzent Antal énekek a keddi ájtatosságra