A horpácsi prépostság.

Sopron, 1941.

Kapcsolódó személyek: Horváth Tibor Antal; Horváth Antal Tibor