Horváth Tibor Antal; Horváth Antal Tibor

(Budapest, 1889. jan. 29. - Budapest, 1964. ápr. 25.)

premontrei szerzetes, tanár, történész

     Édesapja Horváth Ferenc vaskeresked? volt. Iskoláit Budapesten, a piaristáknál kezdte, 1906-ban érettségizett. A Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem-földrajz szakos tanári diplomát szerzett, egy ideig nevel? volt a Sarlay családnál, 1913-ban a premontrei rendbe lépett, 1917-ben szentelték pappá. 1914-1921 között Keszthelyen, 1936-ig Szombathelyen, ezután újra Keszthelyen tanított. A szerzetesrendek feloszlatása után 1950-t?l Budapesten visszavonultan élt. Széles kör? levéltári kutatások alapján els?sorban a Dunántúl középkori történelmével, a premontrei rend múltjával, az ötvösséggel, a numizmatikával kapcsolatos közleményei jelentek meg. Horváth Antal Tibor néven is írt. A budapesti rákoskeresztúri köztemet?ben temették el, a Csornai Premontrei Prépostság 1990. évi újjáalakulása után hamvait 1995. május 16-án a csornai temet?be helyeztette át.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 14.254-255.has.
 Bendefy László: Horváth Tibor Antal
 Kiss Gábor - Mayer László: Horváth Tibor Antal (1889-1964) : 104-119.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 3.386-387.p.
Főbb művekA horpácsi prépostság.
 A szombathelyi ötvösség története.
 A csornai premontrei prépostság commendatorai a 16/17. században.
 A Csornai konvent hiteleshelyi m?ködése.
 Szent Márton születési helyének okleveles adatai.
ArcképKiss Gábor - Mayer László: Horváth Tibor Antal (1889-1964) : 104.p.