Tanítás módja. A városi és falusi oskolamesterek számára

Buda, 1830. (megjelent szerb nyelven is)

Kapcsolódó személyek: Kiss Pál; nemeskéri