Kiss Pál; nemeskéri

(Zalaszentgrót, Zala vm., 1793 - Bécs, Ausztria, 1847. okt. 31.)

katolikus pap, apátkanonok, tanár, pedagógiai író

     Sopronban kezdte tanulmányait, Gy?rben lett kispap. Felszentelése után el?bb f?úri családoknál nevel?, majd a bécsi egyetemi könyvtárban könyvtáros, a Theresianumban a magyar nyelv és irodalom tanára, Ferenc Józsefet is ? tanította a magyar nyelvre. Kés?bb nagyváradi kanonok és királyházi apát. Több szépirodalmi lapban is publikált, megjelent néhány dics?ít? költeménye latin és magyar nyelven, adott ki imádságokat is.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 6.379-381.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.930.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 2.1056.p.
Főbb művekTanítás módja. A városi és falusi oskolamesterek számára
 Ungarische Grammatik...
 A magyar literatura remek darabokban