Keresztesi Béla: Dr. Kopeczky Ferenc

Az Erd?, 1978. 7. sz.

Kapcsolódó személyek: Kopeczky Ferenc (Irodalom)