Kopeczky Ferenc

(Alsó-Miholjác, Ver?ce vm., (ma: Doljni-Miholjac, Horvátország), 1911. dec. 15. - Balatonalmádi, Veszprém m., 1978. jún. 3.)

erd?mérnök

     Apja uradalmi f?erdész volt. A háború után Pakodon járt elemi iskolába. Zalaegerszegen végzett középiskolát, Sopronban a M?szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erd?mérnöki Kar erd?mérnök hallgatója lett. A II. világháború után hadifogságban volt; 1947-ben került haza. 1949-ben szerzett erd?mérnöki oklevelet. 1955-t?l Sárváron az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) Kísérleti Állomásához került vezet?nek. 1963-ban az Észak-Dunántúli ERTI Kísérleti Állomás igazgatója lett. 1966-ban "Bed? Albert"-díjat kapott, 1971-ben "Fleischmann Rudolf"-emlékplakettel tüntették ki. 1975-ben megkapta az "Egymillió hektár erd?ért" emlékérmet. A magyar növénynemesítés kiemelked? egyénisége volt. Els?sorban a nyárak nemesítésével ért el kimagasló eredményeket. Az olasz nyárfa honosítása és elterjesztése nevéhez f?z?dik. Számos, nagy hozamú nyárfafajtát is nemesített. Az akácnemesítésben is nagy szerepe volt, bár eredményeit már nem érhette meg. A nemzetközi kapcsolatok kiépítésében segítette nyelvtehetsége, jól beszélte az angol, német, horvát és az orosz nyelvet. Elnöke volt a Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Nemesítési Albizottságának.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 4.500-501.p.(*dec.9.)
 Magyar agrártörténeti életrajzok. : 2.214-215.p.
 Keresztesi Béla: Dr. Kopeczky Ferenc
 Új magyar életrajzi lexikon. : 3.1070-1071.p.
Főbb művekKorszer? nyárfagazdálkodás
 A nyárak nemesítése. A magyar nyárfatermesztés
 Nyárfagazdálkodásunk fejlesztésének néhány alapvet? kérdésér?l
ArcképMagyar agrártörténeti életrajzok. : 2.214.p.