A magyar medence pliocénjának és pleisztocénjának osztályozása

Budapest 1941

Kapcsolódó személyek: Sümeghy József