Sümeghy József

(Csabrendek, Zala vm., 1892. jan. 4. - Budapest, 1955. nov. 11.)

geológus

     A kolozsvári egyetemen szerzett diplomát, majd 1920-ban doktorátust. A Szegedre telepített egyetemen, az ásványföldtani tanszéken tanársegédnek nevezték ki. 1926-tól a Földtani Intézetben dolgozott, 1936-tól f?geológusként. 1946-ban a vízügyi, kés?bb a síkvidéki osztály vezet?je lett. 1950-t?l a síkvidéki térképezést irányította. Munkásságát a Nyugat-Dunántúl kutatásával kezdte - a mélyfúrások nyomán a pannóniai rétegsorok meghatározását új alapokra helyezte. A Földtani Intézetben kezdett a síkvidéki legfiatalabb kori üledékekre korlátozódó földtani térképezéssel foglalkozni. Els?ként vizsgálta az Alföld geotermikus viszonyait, k?zetfacies-térképei meghatározó jelent?ség?nek bizonyultak. Nagy szerepe volt a háború után az ország új, 1:300000 arányú talajtérképének elkészítésében.
IrodalomMagyar életrajzi lexikon. : 2.668-669.p
 Kretzoi Miklós: S. J. emlékezete
Főbb művekA baltavári lel?hely rétegtani helyzete
 Zalaegerszeg környékének levantei képz?dményei
 A Nagykunság felszíni képz?dményei
 A magyar medence pliocénjának és pleisztocénjának osztályozása
 Tiszántúl
 A magyarországi pliocén és pleisztocén