A magyarországi pliocén és pleisztocén

Budapest 1955

Kapcsolódó személyek: Sümeghy József