A zánkai ev. ref. egyház története

Budapest 1886

Kapcsolódó személyek: Thury Etele