Thury Etele

(Zánka, Zala vm., 1861. okt. 14. - Pápa, Veszprém vm., 1917. ápr. 19.)

tanár, egyháztörténész

     A szül?i háznál és Pápán tanult, itt végezte a teológiát 1882-ben. Ácson, Zánkán, Fehérvárcsurgón, Nemesvámoson szolgált, 1897-ben a dunántúli egyházkerület aljegyz?jévé választotta. 1900-tól az egyháztörténet tanára a pápai református teológiai akadémián. Tanulmányai f?leg a magyar református egyház 16-18. századi történetével kapcsolatosak.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 14.147-148.has
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.860.p
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 483.p
 Zoványi Jen?: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. : 636-637.p
Főbb művekA zánkai ev. ref. egyház története
 Bornemissza Péter élete
 Iskolatörténeti Adattár : Szerkesztette
 Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár VII. évf