Dobó Sándor, 1918-ig Scheiber

(Csabrendek, Zala vm., 1855. szept. 1. - Gy?r, Gy?r vm., 1923. dec. 5.)

színész, színigazgató

     1873-ban a szombathelyi gimnáziumban érettségizett. 1878-ban részt vett a boszniai okkupációban, kitüntetéssel szerelt le. 1879-t?l vándorszínész társulatokhoz szeg?dött. 1882-t?l színigazgató, majd ismét színész. 1890-93 között - Pesti Ihász Lajossal - a kecskeméti színházat bérelte, majd önálló társulatot szervezett, Besztercebányán, Nyíregyházán, Székesfehérváron, Sopronban és Gy?rben m?ködött. 1905-t?l (nyugalomba vonulva) a gy?ri vagongyár tisztvisel?je lett. 1913-ban törvényhatósági bizottsági taggá választották. Cikkei, írásai a Gy?ri Hírlapban jelentek meg.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 5.886-887.has.
 Magyar színm?vészeti lexikon. : 1.361.p.
 Magyar színházm?vészeti lexikon. : 166-167.p.
Főbb szerepek Koko (Sullivan: Mikádó)
  Loriot (Hervé: Nebáncsvirág)