Gál Imre

(Alsólendva, Zala vm., (ma: Lendava, Szlovénia), 1596. - Veszprém, Veszprém vm., 1655 els? fele)

református püspök

     Tanulmányait Alsólendván kezdte, valószín?, hogy Debrecenben folytatta, s külföldön is járt. Lelkészi m?ködésének els? helye nem ismeretes, Szinnyei szerint Alsólendva, de ez nem bizonyított. 1623-ban Veszprémbe ment, itt 1627-ben prosenior, 1633-ban esperes, majd egyházkerületi jegyz?, 1649-t?l püspök. K?váry Béla szerint prédikációs kötete is jelent meg, de ennek nincs nyoma.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 10.45.has.
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 3.940.has.
 Zoványi Jen?: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. : 209.p.