Gerencsér Zoltán

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1943. jan. 16. - Zalaegerszeg, Zala m., 2003. nov. 26.)

néptáncoktató, együttesvezet?, koreográfus

     A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban érettségizett. Pályafutását 1959-ben kezdte a KISZ Klub néptánc csoportjában. Pungor Ervin vezetésével sajátította el a néptánc alapjait, kés?bb a Zalai Táncegyüttes tagja lett. 1961-ben alapfokú táncoktatói, majd 1978-ban fels?fokú néptáncoktatói képesítést szerzett. 1966-ban létrehozta a KISZÖV Táncegyüttest, melynek élete végéig m?vészeti vezet?je, koreográfusa volt. 1982-ben megalapította a Kiskondás gyermek táncegyüttest. Több helyütt is tanított, szakmai tanácsaival segítette megyénk csoportjait. A néhai Vajda Józseffel és Horváth Károllyal sok zalai anyagot gy?jtött, ennek egyik eredménye a "Szép Zalában születtem..." c. koreográfiája, amelyet a Magyar Televízió is bemutatott. Irányítása alatt együttesével mintegy negyven turnén vett részt. Európán kívül eljutottak Líbiába, Algériába, Brazíliába és az Egyesült Államokba is. Együttese elnyerte a Kiváló Együttes címet, Zalaegerszeg Pro Urbe kitüntetését, a Szocialista kultúráért miniszteri kitüntetést. Egyéni kitüntetései: miniszteri dicséret és a Szocialista Kultúráért kitüntetés.
IrodalomKi kicsoda Zalaegerszegen? 1995. : 41-42.p.
 Ki kicsoda Zalaegerszegen? 1999. : 35.p.
 Ki kicsoda Zala megyében? 1996. : 79.p.
 Ki kicsoda Zala megyében? 2000. : 92-93.p.
 Gyászjelentés (Gerencsér Zoltán)
ArcképGyászjelentés (Gerencsér Zoltán)