Göntér Gábor

(Csömödér, Zala vm., 1860. máj. 28. - Tata, Komárom vm., 1940. okt. 25.)

tanító, publicista

     Az elemi iskolát Pákán, a polgári iskolát Alsólendván végezte el. A tanítóképz?t Budapesten, majd Znióváralján már nevel?sködés és tanítás közben végezte, 1882-ben képesít?zött. 1879-1895 között Pördeföldén, Kerkaszentmiklóson, Kisszigeten, majd Náprádfán volt tanító. 1882-ben feleségül vette a pákai tanító lányát, Öveges Irmát. 1895-ben Kassára nevezték ki tanítónak, majd 1912-ben igazgató-tanítónak. 1920-ban Tapolcára került tanítani. 1922-ben nyugdíjazták, kés?bb Gy?rbe költözött, felesége pedig Pákára. Írásai a Zalai Tanügy, a Néptanoda, a Tanító-barát c. lapokban jelentek meg, fennmaradt forrásérték? naplója is.
IrodalomMolnár László: Egy derék néptanító Göcsejb?l. Göntér Gábor naplója
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 11.248-249.has.
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 3.1373.has.