Gyerák István

(Badacsonytomaj, Zala vm., 1900. júl. 4. - Keszthely, Zala m., 1981. dec. 28.)

tanító

     A tanítóképz?t Csurgón végezte, majd 1918-ban bevonult a 20. honvéd gyalogezredhez. A háború után Badacsonytomajon, majd Kisörshegyen tanított. 1926-ban Fels?páhokra került. A községi közéletben aktívan részt vett. 1927-ben dalárdát szervezett, mely díjat is nyert. A II. világháborúban rövid ideig századírnokként szolgált. 1946-47-ben internálták. A fels?páhoki iskolából 1951 januárjában Cserszegtomajra helyezték - f?ként a klérushoz f?z?d? jó kapcsolata miatt. 1961-ben nyugdíjba vonult. 1981. december 30-án temették el Fels?páhokon. Írásai leginkább egyházi lapokban jelentek meg.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 11.739.has.
 Zala vármegye ismertet?je : 3.rész. 46.p.
 Szántó Imre - Szántó Endre: Alsópáhok és Fels?páhok története : 244.p.
Főbb művekA fels?páhoki iskola története
 Adatok és gondolatok Fels?páhok község történetéhez