Gyömörey Sándor, gyömörei és teölvári

(Ukk, Zala vm., 1871. aug. 8. - Sümeg, Veszprém m., 1955. dec. 5.)

országgy?lési képvisel?

     A katonai lovassági f?reáliskolát Morvafehértemplomon végezte, majd a bécsújhelyi katonai akadémián nyerte el hadnagyi kinevezését. Több huszárezrednél szolgált Szabadkán, Bécsben és Grazban. 1909-ben betegsége miatt századosi rangban nyugdíjazták. Az els? világháborúban önként jelentkezett, a besszarábiai fronton harcolt ?rnagyi rangban. A háború után birtokára vonult vissza gazdálkodni. El?ször 1926-ban, majd 1931-ben és 1935-ben is megválasztották országgy?lési képvisel?nek a zalaszentgróti kerületben a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt színeiben. A törvényhozásban több ízben síkra szállt az ország természeti kincseinek védelmében, különösen a Dunántúl vulkanikus hegyeinek megmentését szorgalmazta. Tagja volt több országgy?lési bizottságnak (pl. földm?velésügyi, közigazgatási és véder?). A megyében tagja volt a törvényhatósági és a közigazgatási bizottságnak is.
IrodalomGulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 11.773-774.has.
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 493.p.
 Országgy?lési Almanach. : 1931.158.p.
 Magyar politikai lexikon (Magyar politikusok) 1914-1929. : 145.p.
ArcképMagyar politikai lexikon (Magyar politikusok) 1914-1929. : 145.p.