Halpert Salamon

(Nagysz?l?s, Ugocsa vm., 1903. - Terezin, Csehország, 1945. ápr.)

rabbi

     A budapesti rabbiképz? elvégzése után, 1927-t?l Tapolca nagyközség rabbija. A település közéletének agilis, tevékeny közéleti munkásságot kifejt? tagja volt. A Stefánia Szövetség vezet?ségi tagjaként, valamint a Krajcár Egylet titkáraként a karitatív munkában járt élen. Egyik f? szervez?je volt a helyi sportegyesület létrejöttének, vándorserleget alapított az ökölvívók részére, az országos sakkbajnokságban pedig maga is részt vett. Ismert volt m?vészetpártoló és a tehetséges fiatalokat segít? tevékenysége. Tagja volt a helyi Levente Egyesület vezet?ségének is. 1944-ben elkerülhette volna a deportálást, ha bevonul munkaszolgálatra, ? azonban követte híveit, így került Terezienstadtba, ahol egy halálmenet alkalmával, mint a sorból kid?l?t, a kísér? katonák agyonl?tték.
IrodalomMajer Dénes: A tapolcai zsidóság története : kézirat
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 12.429-430.has.
 Tapolcai életrajzi lexikon. : 92-93.p.
 Veszprém megyei életrajzi lexikon. : 204.p.(?Leitmeritz)
 Zala vármegye ismertet?je : II. rész 124.p.
 Magyar zsidó lexikon. : 343.p.