Hoffmann Mór

(Devecser, Veszprém vm., 1843. jan. 5. - Budapest, 1915. aug. 18.)

tanár, szerkeszt?

     Tanítóképz?t végzett, 1869-1902 között Nagykanizsán élt. 1875-ig elemi iskolai tanító, közben középiskolai tanári oklevelet szerzett, ett?l kezdve polgári iskolai tanár volt. Fordított, írt, pedagógiai, nyelvtani, irodalmi tanulmányokat, különböz? lapok munkatársa volt, a Zala c. hetilap felel?s szerkeszt?je. 1896-ban Halis Istvánnal együtt szerkesztette a megye milléneumi évkönyvét. 32 kötete jelent meg magyarul és németül, ebb?l 24 Nagykanizsán, a többi Budapesten, Lipcsében stb. 1902-ben nyugdíjba vonult, ekkor fiához, Hevesi Sándorhoz költözött Budapestre. Nagykanizsai lakóházát fiának emléktáblája jelöli. (Téves a tábla szövege, hogy ott született volna Hevesi, a ház kés?bb épült, lakóházuk volt.)
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 4.965-969.has.
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. : 13.829-831.has.
 László Anna: Hevesi Sándor