Keresztury Dezs?

(Zalaegerszeg, Zala vm., 1904. szept. 6. - Budapest, 1996. ápr. 30.)

író, irodalomtörténész, kritikus, m?fordító, miniszter, akadémikus

     Édesapja ügyvéd, 1915-1918 között Zalaegerszeg helyettes polgármestere. Elemi iskolai tanulmányait és a gimnázium els? négy osztályát szül?városában végezte, Budapesten érettségizett, egyetemi tanulmányait Eötvös kollégistaként Budapesten, Bécsben és Berlinben végezte, magyar-német szakos tanári diplomát szerzett. A berlini egyetem lektora, az ottani Magyar Intézet könyvtárosa, 1936-1943-ban az Eötvös Kollégium tanára, közben 1937-1943-ban a Pester Lloyd rovatvezet?je. 1945-1947-ben vallás- és közoktatásügyi miniszter, 1945-1948-ban az Eötvös Kollégium igazgatója, 1948 után a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) f?könyvtárnoka, 1950-1971 között az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) f?osztályvezet?je. 1985-t?l a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke, majd tiszteletbeli elnöke. 1973-tól az MTA levelez?, 1982-t?l rendes tagja. A kortárs magyar irodalom sokoldalú m?vel?je, a magyar irodalom- és m?vel?déstörténet elismert kutatója. Számos magyar és nemzetközi társaság tagja, kitüntetettje, Zalaegerszeg város díszpolgára. 1956 el?tt f?leg irodalmi tanulmányai, kritikái keltettek figyelmet, ezután rendszeresen jelentek meg verskötetei is. Szerkesztett antológiákat, a magyar irodalom-, a magyar zenetörténet képeskönyvét állította össze, kötetet szerkesztett a híres magyar könyvtárakról, gyakran szerepelt rádiós, televízió m?sorokban. Jelent?s részt vállalt Arany János, Batsányi János mveinek kiadásában, Madách néhány drámája az ? átdolgozásában lett nagy színpadi siker. 1968 után újra szoros kapcsolatba került szül?városával. 1993-ban megjelent "Emlékezéseim. Szül?földjeim" cím? önéletrajzi kötete itt töltött gyermekkorának emlékeit is felidézi. Egykori iskoláját több alapítvánnyal is támogatta, édesapja sz?l?hegyi hajlékát a városnak adományozta, ahol könyvtára is helyet kapott. 1997 óta a nemesgulácsi általános iskola és a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium könyvtára is az ? nevét viseli.
IrodalomKeresztury Dezs? kilencvenedik évére : Bibliográfia róla és m?veir?l
 Magyar nagylexikon. : 10.816.p.
 Új magyar irodalmi lexikon. : 2.1021-1022.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 3.878-879.p.
 A Balaton tudományos, m?vészeti és közéleti arcképcsarnoka : 127.p.
ArcképA Balaton tudományos, m?vészeti és közéleti arcképcsarnoka : 127.p.