Magyar nagylexikon.

F?szerk. Éleszt?s László. Bp. Akadémiai K., 1993-2004. 1-18. köt., 19. kieg. köt. A-Z. (5. kötett?l kiad. a Ma­gyar Nagylexikon Kiadó, 6. kötett?l f?szerk. Berényi Gábor, 8. kö­tett?l f?szerk. Bárány Lászlóné.)

Kapcsolódó személyek: Alapy Gáspár (Irodalom)
 András, I. (Irodalom)
 Babocsay József, nagy-szarvai (Irodalom)
 Balog István (Irodalom)
 Bánffy család, alsólendvai (Irodalom)
 Bánffy István, alsólendvai (Irodalom)
 Bánffy János, alsólendvai (Irodalom)
 Bánffy Miklós, alsólendvai (Irodalom)
 Barabás Jen? (Irodalom)
 Baráth Tibor (Irodalom)
 Básti Lajos; 1948-ig Berger (Irodalom)
 Básti Lajos; 1948-ig Berger (Arckép)
 Batsányi János; Bacsányi (Irodalom)
 Batthyány Ádám, báró, 1630-tól gróf, németújvári (Irodalom)
 Batthyány Ádám, báró, 1630-tól gróf, németújvári (Arckép)
 Batthyány Boldizsár, németújvári (Irodalom)
 Batthyány Károly József, gróf, 1764-t?l herceg, németújvári (Irodalom)
 Batthyány Károly József, gróf, 1764-t?l herceg, németújvári (Arckép)
 Batthyány Lajos Ern?, gróf, németújvári (Irodalom)
 Batthyány Tivadar, gróf, németújvári (Irodalom)
 Batthyány Tivadar, gróf, németújvári (Arckép)
 Beck Soma (Irodalom)
 Belák Sándor (Irodalom)
 Bernáth Aurél (Irodalom)
 Bertha Bulcsu (Irodalom)
 Beythe István; Beöthe, Bejthe (Irodalom)
 Biró Márton, padányi (Irodalom)
 Bódiss Jusztin János (Irodalom)
 Bogyay Tamás, várbogyai és nagymadi (Irodalom)
 Bohuniczky Szefi; Bohuniczky Jozefa (Irodalom)
 Boldogfai Farkas Sándor (Irodalom)
 Borbándi János (Irodalom)
 Csermák József (Irodalom)
 Farkas Ferenc (Irodalom)
 Fedák Sári (Irodalom)
 Gábor Miklós (Irodalom)
 Gábor Miklós (Arckép)
 Gyenes Antal (Irodalom)
 Kanizsai János (Irodalom)
 Kanizsai Miklós (Irodalom)
 Kanizsai Orsolya (Irodalom)
 Kerecsényi László, kányaföldi (Irodalom)
 Komját Aladár; Korach (Irodalom)
 Török Bálint, enyingi (Irodalom)
 Lakatos István (Irodalom)
 Siposs Antal; Sipos; Pfeifer (Irodalom)
 Keresztury Dezs? (Irodalom)
 Kerkai Jen?; 1934-ig Czinder (Irodalom)
 Kisfaludi Strobl Zsigmond; Strobel (Irodalom)
 Kisfaludi Strobl Zsigmond; Strobel (Arckép)
 Kisfaludy Sándor, kisfaludi (Irodalom)
 Kisfaludy Sándor, kisfaludi (Arckép)
 Kolbai Károly (Irodalom)
 Korach Mór; Cora, Marcello (Irodalom)
 Rómer Flóris Ferenc (Irodalom)
 Rómer Flóris Ferenc (Arckép)
 K?vágó József; 1934-ig Küronya (Irodalom)
 Lackfi István, csáktornyai (Irodalom)
 Landler Jen? (Irodalom)
 Landler Jen? (Arckép)
 Lékai László; 1940-ig Lung (Irodalom)
 Lendl Adolf (Irodalom)
 Liebbald Gyula Tamás (Irodalom)
 Lipp Vilmos János (Irodalom)
 Lovassy Sándor (Irodalom)
 Lovassy Sándor (Arckép)
 Löw Lipót (Irodalom)
 Löw Lipót (Arckép)
 Madarász László, kisfaludi (Irodalom)
 Madarász László, kisfaludi (Arckép)
 Magyar Bálint (Irodalom)
 Manninger Gusztáv Adolf (Irodalom)
 Nádasdy Tamás, báró, nádasdi és fogarasföldi (Irodalom)
 Nádasdy Tamás, báró, nádasdi és fogarasföldi (Arckép)
 Nagy Ignác (Irodalom)
 Nagy Ignác (Arckép)
 Festetics György, gróf, tolnai (Irodalom)
 Zrínyi Miklós, gróf (Irodalom)
 Zrínyi Miklós, gróf (Irodalom)
 Zemplén Gy?z? (Irodalom)
 Zala György; Mayer (Irodalom)