Királyi Pál József

(Szepetnek, Zala vm., 1818. aug. 10. - Budapest, 1892. máj. 25.)

honvéd?rnagy, országgy?lési képvisel?, újságíró

     Gimnáziumba Kanizsán járt, majd Pesten jogot végzett. Jurátusként részt vett az 1843-1844-es országgy?lésen. 1844-t?l - már ügyvédként - Széchenyi lapjának, a Jelenkornak munkatársa, kés?bb egyik szerkeszt?je. 1848 szeptemberében a Dél-Dunántúlon népfelkelést szervezett Jellasics ellen. Decemberben nevezték ki hadnaggyá az 1. honvédzászlóaljhoz, 1849 januárjától f?hadnagy, majd százados lett a jászkunsági 65. honvédzászlóaljnál. A tavaszi hadjárat gy?ztes csatáiban a Damjanich-hadtest kötelékében harcolt. 1849 májusában el?bb el?léptették ?rnaggyá és kinevezték a 65. honvédzászlóalj parancsnokává, majd rövidesen a Hadügyminisztériumba került. A katonai osztály f?nökhelyettese volt egészen a világosi fegyverletételig. 1850 februárjában a császáriak büntetésül közlegénynek sorozták be. 1857-ben térhetett csak haza. 1858-tól 1860-ig a Pesti Naplót szerkesztette. 1861-ben Pest város f?jegyz?jévé, majd Zala megye letenyei kerületének országgy?lési képvisel?jévé választották. 1865-t?l haláláig tagja volt valamennyi országgy?lésnek, el?bb a letenyei, majd a pesti belvárosi, végül a csáktornyai kerület képvisel?jeként.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 6.240-243.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 1.919.p.
 A szabadságharc zalai honvédei 1848-1849. : 18-19.p.[*1821.aug.12.]
 Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. : 494.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 3.925.p.(*aug.10.)
ArcképA szabadságharc zalai honvédei 1848-1849.
 Nevezetes zalaiak. Kiállítás Zalaegerszegen a Göcseji Múzeumban, 1993. szeptember-október. : 23.p.