Virág Benedek; 1775-ig Virág Ádám

(Dióskál, Zala vm., 1754. - Buda, 1830. jan. 23.)

költ?, fordító, történetíró

     Szül?helye bizonytalan, a legtöbb forrás dióskálinak tekinti, a templom falára 1930-ban elhelyezett emléktábla is ezt állítja. Gyermekkorát részben itt, részben Nagybajomban töltötte, tanulmányait a nagykanizsai és a pesti piaristáknál végezte, 1775-ben pálos szerzetes lett. Pesten teológiai és bölcsészeti tanulmányokat folytatott. Székesfehérváron tanár, majd világi pap, nevel?, három évtizeden át nyugdíjából szerény viszonyok közt Budán élt. Kedves egyéniségével, verseivel, m?fordításaival nagy tekintélyt szerzett magának. F?leg a Magyar századok c. nagy történelmi m?ve gyakorolt maradandó hatást a reformkor elejének közgondolkodására.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 14.1240-1244.has.(?jan.30.)
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.1003-1004.p.(?jan.30.)
 Magyar irodalmi lexikon. : 3.535-537.p
 Új magyar irodalmi lexikon. : 3.2259-2260.p
Főbb művekVirág Benedek munkái
 Magyar Századok. IX-XIII
ArcképMagyar irodalmi lexikon. : 3.535.p.,536.p
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.1005.p
 Válogatott m?vei : 3.p