Keresés a folyóirat adatbázisban
Keresse a  kifejezést 


Könyvtár adatai
Könyvtár neve:Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Könyvtár címe:8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.
Honlapja:www.dfmk.hu
e-mail címe:info@dfmk.hu
Telefonszáma:92-312-681
Online katalógus:http://katalogus.dfmk.hu
A könyvtár folyóiratai
168 óra
2000
5 perc angol
A Falu
A Fény
A Fizika Tanítása
A Gyakorlati Mezőgazda
A Kert
A Könyv
A Kutya
A Macska
A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője
A Magyarországi Kéményseprő Segédek Szaklapja
A Műgyűjtő
A Nemzeti Újság képes műmelléklete
A Testnevelés Tanítása
A Vörös Postakocsi
A Zala megyei Tanács VB. Közlönye
A Zalamegyei Gazdasági Egyesület Értesitője
Adó
Adó és Ellenőrzési Értesítő
Adó Kódex
Adó TB Kalauz
Aero Magazin
Aetas
ÁG Híradó
Agrártörténeti Szemle
Agrártudományi Közlemények
Agro Napló
Agrokémia és Talajtan
Akadémiai Értesítő
Akadémiai Közlöny
Alaprajz
Alföld
Alkalmazott Matematikai Lapok
Alkohológia
Állam és Igazgatás
Állami Gazdaság
Állattani Közlemények
Állattenyésztés
Állattenyésztés és Takarmányozás
Állatvilág
Alsó-Lendva és Vidéke
Anna Burda
Antik Tanulmányok
Aracs
Aranyág
Aranyosvidék
Archaeologiai Értesitő
Árgus
Athenaeum
Audiovizuális Közlemények
Autó-Motor
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Az Autó
Az Ének-Zene Tanítása
Az Erdő
Az Érem
Az Európai Unió Agrárgazdasága
B.Á.G. Hiradó: Baki Tangazdaság Üzemi Hiradója
Bácsország
Badacsony és Vidéke
Balaton
Balatonfüred
Balatoni Futár
Balatoni Hirlap
Balatonmelléki Lap
Balatonvidék
Balkon
Bankszemle
Bankvilág
Bányászati és Kohászati Lapok Bányászat
Bányászati és Kohászati Lapok Kőolaj és Földgáz
Bárka
Baromfitenyésztés
BBC History
Becsehelyi MGTSZ Híradója
Becsehelyi MTSZ Híradója
Béke és Szabadság
Békési Élet
Belpolitikai Szemle
Belügyi Közlöny
Bélyegvilág-Filatéliai Szemle
Beszélő
Biokultúra
Bírósági Határozatok
Biztositási Szemle
Blikk
Borászati Füzetek
Borsodi Szemle
Botanikai Közlemények
Bravo
Buci Maci
Budapesti Könyvszemle.(BUKSZ)
Budapesti Szemle
Burda
Bútor és Faipar
Búvár
Búvár
Café Bábel
Chip Magazin
Complex DVD Jogtár
Család, Gyermek, Ifjúság
Családi Lap
Csengőszó
Csillag
Csillagszálló
Csodaceruza
Csodakert
Demográfia
Der Floh
Der Spiegel
Deutschland
Diarium
Divat és Gazdaság
Dörmögő Dömötör
Dunántúli Szemle
Dunántúli Társadalmi Közlöny
Dunatáj
Édes Anyanyelvünk
Educatio
Egerszeg
Egerszegi 7
Egerszegi Krónika
Egészség
Egészségfejlesztés
Egészségkereső
Egészségnevelés
Egészségügyi Felvilágosítás
Egyetemes Philológiai Közlöny
Egyházi Literaturai Lap
Elektrotechnika
Élelmezési Ipar
Élelmiszer Tudomány Technológia
Élet
Élet
Élet és Irodalom
Élet és Tudomány
Életünk
Embernevelés
Energiagazdálkodás
Építés Felújítás
Építés-Építészettudomány
Építőanyag
Érdekes Ujság
Erdélyi Helikon
Erdélyi Magyarság
Erdélyi Társadalom
Erdészeti Lapok
Erdőgazdaság és Faipar
Ergonómia
Esély
Eső. Irodalmi lap.
Esőember
Észak Zala
Eszperantó Magazin
Ethnographia
Európa 2002
Európai Tükör
Európai Tükör. Mühelytanulmányok.
European Voice
Existentia
Ezermester
Ezermester
Ezredforduló
Faipar
Falusi Gazda
Falusi Vasárnap
Felsőoktatási Szemle
Figyelmező az Egyetemes Literatura Körében
Figyelő
Figyelő
Filatéliai Szemle
Fillértár
Film Színház Muzsika
Filmkultúra
Filmvilág
Filológiai Közlöny
Firka
Fizikai Szemle
Fogyasztóvédelmi Szemle
Fordulópont
Forrás
Forrás
Fórum
Forum
Fotóművészet
Föld és Ég
Földgömb
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő
Földrajzi Értesitő
Földrajzi Közlemények
Földrajztanítás
Földtani Közlöny
Frauen Fleiss
Független Zala
Galaktika
Garfield
Gazdálkodás
Gazdaság és Társadalom
Gazdasági Figyelő
Gazdasági Fórum
Gazdasági Lapok
Gazdasági Tükörkép Magazin
Gazdaságunk
Gép
Gömörország
Gyenesdiási Híradó
Gyógypedagógia
Gyógypedagógiai Szemle
Gyógyszerészeti Értesítő
Gyógyszerészi Hetilap
Gyöngy
Hadtörténelmi Közlemények
Hadtudomány
Halászat
Háló
Hazánk
Hazánk
Hazánk s a Külföld
Hegyisport és Turista Magazin
Helikon
Heti Válasz
Heti Világgazdaság
Hevesi Szemle
Hévíz
Hévíz, Keszthely és Vidéke
Hévízi Hírlap
Híd
Hidrológiai Közlöny
Híradástechnika
Hírmondó
Hírnök
História
Hitel
Hivatalos Közlöny
Hócipő
Holmi
Honismeret
Honismeret-Helytörténet
Honismereti Híradó
Honmüvész
Hulladéksors
Humán Erőforrás-Menedzsment
Humánpolitikai Szemle
Hungara Vivo
Idegen Nyelvek Tanitása
Idegenforgalom
Időszerű Információk
Ifjusági és Sport Közlöny
Ifjúsági Szemle
Ifjúságpolitikai Közlöny
Igaz Szó
im. Magyarország első számú tinimagazinja.
Interpress Magazin
Ipargazdaság
Ipargazdasági Szemle
Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő
Ipari Forma
Ipari Szemle
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle
Irodalmi Figyelő
Irodalmi Jelen
Irodalmi Szemle
Irodalmi Újság
Irodalomismeret
Irodalomtörténet
Irodalomtörténeti Közlemények
Iskolakultúra
Iskolakultúra. Matematika. Informatika. Technika
Iskolakultúra. Társadalomtudomány.
Iskolakultúra. Természettudomány.
Jel - Kép
Jelenkor
Jó Pajtás
Jogtudományi Közlöny
Jura
Kafka
Kalauz
Kalligram
Kamara
Kanizsa
Kanizsabútor
Kapu
Kárpátmedence
Kassai Figyelő
Katedra
Katholikus Néplap
Katholikus Szemle
Katholikus Tanügy
Kémiai Közlemények
Kép-és Hangtechnika
Képes Sport
Kereskedelmi Szemle
Kertbarát Magazin
Kertészet
Kertészet és Szőlészet
Kertgazdaság
Kerti Gazdaság
Keszthely és Vidéke
Keszthelyi Hírek
Keszthelyi Hírlap
Keszthelyi Hírlap
Keszthelyi Ujság
Keszthelyi Ujság
Kincskereső
Kis Lap
Kisdobos
Kisebbségkutatás
Kisérletügyi Közlemények
Kismama
Kistenyésztők Lapja
Kistermelők Lapja
Kór-lap
KorFa
Kortárs
Korunk
Korunk
Kosár Magazin
Kóta
Költségvetési Levelek
Könyv és Nevelés
Könyv Könyvtár Könyvtáros
Könyvbarát
Könyvhét
Könyvtárhasználattan
Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom
Könyvtári Figyelő
Könyvtári Levelező Lap
Könyvtáros
Kőolaj és Földgáz
Környezetvédelem
Környezetvédelem. Ökológiai,környezettechnikai és környezetvédelmi szaklap
Köz-Gazdaság
Közegészségügy
Középiskolai Közlöny
Közgazdasági Értesítő
Közgazdasági Szemle
Közgazdasági Szemle
Közlekedésépítési Szemle
Köznevelés
Köztelek
Közúti és Mélyépítési Szemle
Kritika
Kultúra és Közösség
Kulturális Közlöny
Kutatás-Fejlesztés
Kutatás-Szervezési Tájékoztató
Külgazdaság
Külpolitika
Labdarúgás
Lapkiadás
Lapkiadás és Médiapiac
Láthatár
Látó
Látóhatár
Látóhatár
Létünk
Levéltári Közlemények
Levéltári Szemle
Liget
Literatura
Literatura
Logisztika
Lovas Nemzet
Ludas Matyi
Lungo Drom
Lyukasóra
Magyar Akadémiai Értesítő. A Mathematikai és Természettud.Oszt.Közlönye
Magyar Akadémiai Értesítő. A Philosophiai, Törvény és Tört.tud.Oszt.Közlönye
Magyar Állatorvosok Lapja
Magyar Csillag
Magyar Demokrata
Magyar Elektronika
Magyar Építőipar
Magyar Építőművészet
Magyar Figyelő
Magyar Filozófiai Szemle
Magyar Fizikai Folyóirat
Magyar Fórum
Magyar Föld
Magyar Gazda
Magyar Grafika
Magyar Hírlap
Magyar Honvéd
Magyar Horgász
Magyar Iparművészet
Magyar Iparművészet
Magyar Jog
Magyar Kémiai Folyóirat
Magyar Konyha
Magyar Könyvszemle
Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája
Magyar Középiskola
Magyar Közigazgatás
Magyar Közigazgatás
Magyar Közlöny
Magyar Kultúra
Magyar Kurir
Magyar Lettre Internationale
Magyar Mezőgazdaság
Magyar Műhely
Magyar Műszaki és Gazdasági Repertórium
Magyar Művészet
Magyar Napló
Magyar Narancs
Magyar Nemzet
Magyar Néplap
Magyar Nyelv
Magyar Nyelvészet
Magyar Nyelvőr
Magyar Pais
Magyar Pedagógia
Magyar Pedagógiai Szemle
Magyar Philosophiai Szemle
Magyar Pszichológiai Szemle
Magyar Sakkélet
Magyar Szalon
Magyar Szemle
Magyar Szemle
Magyar Szemle
Magyar Tanügy
Magyar Tenger
Magyar Történelmi Tár
Magyar Tudomány
Magyar Vadászlap
Magyar Vízgazdálkodás
Magyar Zene
Magyarország Tiszti Czim - és Névtára
Magyarosan
Magyartanítás
Marketing & Menedzsment
Marketing - Piackutatás
Médiapiac
Medvetánc
Méhészet
Mézeskalács
Mezőgazdasági Értesítő
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítő
Mezőgazdasági Technika
Mezőgazdaságtudományi Kar Közleményei (Keszthely)
Micimackó Magazin
Mindennapi Pszichológia
Minerva
Modellezés
Modern Nyelvoktatás
Módszertani Közlemények
Moldvai Magyarság
Mozgó Világ
MTA Agrártudományi Osztályának Közleményei
MTA Biológiai és Agrártudományi Osztályának Közleményei
MTA Biológiai és Orvostudományok Osztályának Közleményei
MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei
MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közleményei
MTA I.és II. Osztályának Közleményei
MTA II. Társadalmi-Történeti Osztályának Közleményei. 3. Múzeológiai sorozat
MTA II.Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei
MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei
MTA Nyelv és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei
MTA V. Biológiai Csoportjának Közleményei
MTA V. Orvosi Tudományok Osztályának Közleményei
Múltunk
Múltunk Emlékei
Munkás
Munkásmozgalmi Értesítő
Munkaügyi Közlöny
Munkaügyi Szemle
Munkavédelem és Biztonságtechnika
Muraköz
Muravidék
Múzeumcafé
Muzsika
Műemlékvédelem
Műgyűjtő
Műhely
Műszaki Gazdasági Információ. Település-és Térségfejlesztés
Műszaki Információ. Környezetvédelem
Műszaki Tervezés
Művelődés
Művelődési Közlöny
Művelődésügyi Közlöny
Művelt Nép
Művészet
Művészet
Művészettörténeti Értesitő
Nagy-Kanizsa és Vidéke
Nagykanizsa
Nagykanizsai Friss Ujság
Nagyvilág
Nagyvilág
Napi Gazdaság
Napi Magyarország
Napjaink
Napkelet
Nappali Ház
National Geograhic kids
National Geographic (magyar)
Nemzeti Évfordulóink
Nemzeti Magazin
Nemzeti Sport
Nemzeti Szalon
Nemzeti Újság
Nemzetközi Szemle
Nép és Nyelv
Népakarat
Népegészségügy
Népművelés
Népszabadság
Népszava
Néptanítók Lapja
Néptanoda
Népujság
Newsweek
Nimród
Nimród. Vadászujság
Nógrádi Szemle
Nonprofit Hírlevél
Nótárius
Nők Lapja
Nők Lapja Konyha
Növénytermelés
Növényvédelem
Numizmatikai Közlöny
Nyelv-és Irodalomtudományi Közlemények
Nyelvészeti Füzetek
Nyelvtudomány
Nyelvtudományi Közlemények
Nyugat
OKÉ
Oktatási és Kulturális Közlöny
Oktatási Közlöny
Olajmunkás
Olvasó Nép
Országgyülés Hiteles Jegyzőkönyve
Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny
Orvostörténeti Közlemények
Otthon
Óvodai Nevelés
Ön-Kor-Kép
Önkormányzatok Közlönye
Örökség
Örökségvédelem
Ötlet Mozaik
Pajtás
Palócföld
Pályázatfigyelő
Pannon Eleink
Pannon Tükör
Panorama
Paris Match
Parlando
Parnasszus
Pártélet
Párttörténeti Közlemények
Pásztortűz
PC World
Pedagógiai Szemle
Pedagógusok Fóruma
Pénzügyi Közlöny
Pénzügyi Szemle
Pesti Napló
Politikai Tájékoztató
Prágai Tükör
Praktika
Pressdok - Hundok CD-ROM.(Elektronikus dokumentum)
Pro Minoritate
Profi ERFA
Profi-FA
Propaganda Reklám
Pszichológia
Rádiótechnika
Rajztanítás
Reggeli Újság
Religio
Replika
Rubicon
Ruhaipar
Sakkélet
Somogy
Soproni Szemle
Sorsunk
Sport Értesítő
Sport Plusz
Sportélet
Stahl Magazin
Statisztikai Havi Közlemények
Statisztikai Havi Közlemények
Statisztikai Szemle
Struktúrák, Szervezetek, Stratégiák
Suli Tappancs
Sümeg és Szentgrot
Sümeg és Vidéke
Sümeg-Szent-Gróth
Sümegi Ujság
Süni
Szabad Föld
Szabad Ifjúság
Szabad Művészet
Szabad Nép
Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesitő
Szabadság
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle
Szabolcs-Szatmári Szemle
Szabvány és Világ
Szabványosítás
Szabványügyi Közlöny
Szakipari Technika
Szakoktatás
Szakszervezeti Szemle
Szálló Levelek
Szalon Újság
Számvitel Adó Könyvvizsgálat
Századok
Századunk
Századvég
Székelyföld
Szép Lak
Széphalom
Szigma
Szín
Szinészeti Közlöny
Színház
Szitakötő
Szivárvány. Heted 7 Határon
Szociális és Munkaügyi Közlöny
Szociális és Munkaügyi Közlöny
Szociális és Munkavédelmi Közlöny
Szociális Közlöny
Szociális Munka
Szociológia
Szociológiai Szemle
Szovjet Irodalom
Szőlőtermesztés és Borászat
Szőrös Kő
Szövetkezés
Tábortűz
Tanácsok Közlönye
Tanácsok Lapja
Tanári Egylet Közlönye
Táncművészet
Tangazdaság
Tanító
Tapolca és Vidéke I.
Tapolca és Vidéke II.
Tapolcai Ujság
Tapolczai Lapok I.
Tapolczai Lapok II.
Tappancs
Társadalmi Szemle
Társadalombiztosítási Közlöny
Társadalomkutatás
Társadalomtudomány
Társadalomtudományi Közlemények
Távlatok
Technika
Tekintet
Településfejlesztés
Teológia
Tér és Társadalom
Termés
Természet és Társadalom
Természet és Technika
Természet Világa
Természetbarát Turista Magazin
TermészetBúvár
Természetgyógyász Magazin
Természettudományi Közlöny
Területi Statisztika
Területrendezés
Tervgazdasági Fórum
Testnevelés és Sporttudomány
Testneveléstudomány
Testvériség
Theologiai Szemle
Tiszatáj
Történelemtanítás
Történelmi Szemle
Történelmi Tár
Történeti Szemle
Történetírás
Tudás Menedzsment
Tudatos Vásárló
Tudomány
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás
Tudorka Magazin
Turista Magazin
Turizmus
Turizmus Trend
Turul
Tücsök
Tükör
UFO Magazin
Új Auróra
Új Dunatáj
Új Forrás
Új Hang
Új Horizont
Új Idő
Új Idők
Új Idők
Új Írás
Új Katedra
Új Könyvek
Új Lap
Új Ludas
Új Magyar Múzeum
Új Magyarország
Új Művészet
Új Pedagógiai Szemle
Új Szántás
Uj Zala
UNIKAT Ötletek az alkotóknak
Univerzum
Uránia
Úttörővezető
Üzemi Híradó
Üzenet
Vadász-és Versenylap
Vadászat
Vadon
Válasz
Valóság
Valóság
Várak, Kastélyok, Templomok
VÁRhely
Városépítés
Városi Közlekedés
Vasárnap Reggel
Vasárnapi Hírek
Vasárnapi Könyv
Vasárnapi Újság
Vasi Szemle
Versmondó
Vezetéstudomány
Vigilia
Világ és Nyelv
Világ-Krónika
Világgazdaság
Világirodalmi Figyelő
Világosság
Világtörténet
Villamosság
Vízgazdálkodás
Víztükör
Vízügyi Közlemények
Wellness. Magazin Testnek és Léleknek
Zala
Zala Bútorgyári Hiradó
Zala Erdő
Zala I.
Zala II.
Zala Megyei Önkormányzat Közlönye
Zala Megyei Önkormányzati Közgyülés Közlönye
Zala Megyei Statisztikai Tájékoztató
Zala Volán Hírmondó
Zala-Egerszeg és Vidéke
Zala-Népakarat
Zala-Press
Zala-Somogyi Közlöny
Zalaegerszeg
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönye
Zalahús
Zalai Építők
Zalai Est
Zalai Foci
Zalai Hírlap
Zalai Hírlap. Mikrofilm.
Zalai Ifjúság
Zalai Kézműves
Zalai Konfekció
Zalai Könyvtári Levelező
Zalai Közlöny
Zalai Közlöny
Zalai Magazin
Zalai Magyar Élet
Zalai Magyar Élet
Zalai Mezőgép
Zalai Napló
Zalai Napló
Zalai Összetartás
Zalai Szirom
Zalai Szövetkezeti Élet
Zalai Tanügy
Zalai Tanügyi Információk
Zalai Új Hírek
Zalai Útépítő
Zalai Világosság
Zalamegye
Zalamegye
Zalamegyei Újság
Zalamegyei Újság (mikrofilmen)
Zalaszentgrót
Zalatáj
Zalavármegye
Zalavármegye
Zalavármegyei Hivatalos Lap
Zászlónk
ZeneSzó
Zöld Ipar Magazin
Zsaru