Liebbald Gyula Tamás

(? 1780 táján - Dombóvár, Tolna vm., 1846. aug. 3.)

állatorvos, tanár

     Morvaországból került Magyarországra. Egyetemi tanulmányait valószín?leg Bécsben végezte. 1806. október 1-jén került a keszthelyi Georgikonba. Állatgyógyászati ismereteket tanított. A sokoldalú tudós 1825-ig maradt Keszthelyen, s az állatgyógyászat mellett természethistóriát, technológiát és kémiát is oktatott. Kilenc éven át az intézet archoni (igazgatói) teend?it ellátta (1809-1813; 1816-1817; 1821-1825.), s?t jó ideig a keszthelyi gimnáziumban is tanított. 1825-ben az Esterházy-család ozorai uradalmának f?állatorvosi posztjára hívták meg. Itt dolgozott haláláig. Nagy szerepe volt a korszer? állatgyógyászati ismeretek magyarországi elterjesztésében. Nagy tudományos tekintélynek örvendett, több tudományos akadémia választotta tagjai sorába. Cikkei f?leg a Nemzeti Gazdában és a Magyar Gazdában jelentek meg. Szakirodalmi munkásságából kiemelkedett a juhhiml? leírását, gyógyítását tárgyaló könyve, valamint a Georgikonban folyó tudományos nevel?munka országos jelent?ségével foglalkozó kiadványa. Részt vett és el?adott a Festetics György által létrehozott Helikoni ünnepségeken. Több kézirata és levele található az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kézirattárában.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 7.1197-1198.has.
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.70.p.
 Magyar agrártörténeti életrajzok. : 1.386-387.p.
 Süle Sándor: A keszthelyi Georgikon 1797-1848.
 Emlékkönyv a Georgikon alapításának 100-ik évfordulója és a gazd. tanint. új épülete felavatása... : 33.p.
 Új magyar életrajzi lexikon. : 4.224-225.p.
 Magyar nagylexikon. : 12.121.p.
Főbb művekÜber die Zweckgemässigte Methode die Schafe von den Blättern zu sichern
 Ratio studorium in theoretico-practico scientiarum et artium ruralium conservatorio Georgikon