Tormay Béla, nádudvari; Krenmüller

(Szekszárd, Tolna vm., 1839. okt. 10. - Budapest, 1906. dec. 29.)

állatorvos, politikus

     Családi neve Krenmüller. Elemi iskoláit Szekszárdon kezdte, majd Pesten folytatta. 1860-ban állatorvosi oklevelet szerzett. 1861-ben a pesti Állatgyógyintézet Bonctani Tanszékéhez nevezték ki tanársegédnek. 1865. szeptember 11-én a Helytartótanács kinevezte a keszthelyi Országos Gazdászati és Erdészeti Tanintézethez állatorvosi segédtanári állásra. 1868. január 1-jével az uralkodó rendes tanárrá, 1869. január 1-jével a Debreceni Tanintézet igazgatójává nevezte ki. 1873. október 11-én beosztották a pesti Állatgyógyintézetben létesített hatodik tanári állásba. 1875. szeptember 25-én az Állatorvosi Tanintézet ideiglenes igazgatói, 1876. június 27-i hatállyal pedig végleges igazgatói címet kapott. 1880-ban a Földm?velés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztériumba került. 1886-ban az összes gazdasági szakiskolák és akadémiák f?igazgatójává nevezték ki. 1901-t?l államtitkárrá léptették el?. A szarvasmarha tenyésztésben ért el jelent?s sikereket. Nevéhez f?z?dnek az 1880 és 1894 között lebonyolított nagy tenyészállatimportok. Gazdag szakirodalmi munkásságot fejtett ki. Tagja volt számos hazai és külföldi gazdasági egyesületnek, tudományos társaságnak. 1868-ban a Zala megyei Gazdasági Egyesület tiszteletbeli tagjává választotta. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgató-választmányának 1874-t?l folyamatosan tagja volt. Részt vett az Országos Közegészségügyi Tanács munkájában is. A Magyar Országos Állatorvosi Egyesület megalakítása is nevéhez f?z?dik; huszonnégy éven át volt elnöke. 1899-ben az MTA levelez? tagjává, 1902-ben pedig rendes tagjává, 1880-ban a Roayal College of Veterinary Surgeons Londonban tiszteletbeli tagjává választotta. A National Educational Association (Washington), a londoni állatorvos-kollégium rendes tagja volt. Szobrát az Állatorvosi Egyetemen állították fel.
IrodalomSzinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 14.333-337.has
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.884.p
 Márkus József: Megemlékezés T. B.-ról
 Biographia
 Agrártörténeti életrajzok. : 623-628.p
Főbb művekÁltalános állattenyésztéstan
 Gazdasági lótenyésztés
 A szarvasmarha és annak tenyésztése
 A háziállatok tenyésztése
 Állatorvosi feladatok a köztenyésztés terén
ArcképAgrártörténeti életrajzok. : 621.p